logo
 • Hotline
  +91 8086631234
 • Book Appointment
  0497 276 2703
  • 19 APR 17
  • 0
  നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിസ് ഗ്രൂപ്പണോ ? ഉപരിപഠനം. ജോലിസാധ്യത.

  നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിസ് ഗ്രൂപ്പണോ ? ഉപരിപഠനം. ജോലിസാധ്യത.

  പ്ലസ്ടു ഹ്യൂമാനിറ്റിസ് ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ തുടർപഠനം. ജോലിസാധ്യത.

  കാലത്തിനൊപ്പം ആഗോളതലത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ മേഖലയും മാറുകയാണ്. പ്ലസ്ടുവിന് ഹ്യുമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അനന്തസാധ്യതകളാണ് ഇന്നുള്ളത്.ആധുനിക കാലത്ത് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കണം.തൊഴിലവസരം ഭാവിയിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്നത് മുൻഗണന നല്കി ആവണം കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റിസിൽ പ്ലസ്ടു പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും തൊഴിലവസരങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായി….

  ഹ്യൂമാനിറ്റിസ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് എങ്ങനെ നഴ്സിങ് കരിയർ തെരഞ്ഞെടുക്കാം

  ജനറൽ നഴ്സിങ് (GNM)
  ———————————————————–
  വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അടക്കം ഏറെ തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് ജനറൽ നഴ്സിംഗ്.കേരളത്തിൽ 4 ലക്ഷത്തിനുമുകളിൽ ചെലവുവരുന്ന പഠനം കേരളത്തിന് പുറത്ത് ചെറിയ ചെലവിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലസ്ടു വിന് സയൻസ് വിഷയം പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമെ നഴ്സിങ് പഠനം നടത്താൻ കഴിയൂ എന്നൊരു ധാരണ പൊതുവെയുണ്ട് എന്നാൽ പ്ലസ്ടു വിന് ഹ്യൂമാനിറ്റിസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തവർക്കും ജനറൽ നഴ്സിങ് പഠിച്ച് നഴ്സിങ് കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ബി എസ് സി നഴ്സുമാരുടെ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് ജി എൻ എം നഴ്സുമാരുടെ കരിയർ എത്തുന്നതിനു രണ്ടു വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി എടുത്താൽ മതിയാകും . ജനറൽ നഴ്സിങ് പഠനത്തിനുള്ള അഡ്മിഷനും മറ്റ് വിവരങ്ങൾക്കും മെഡിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപെടുക. 8086631234, 8086519999.

  ഹോട്ടൽ മാനേജ്മന്റ് (DHM)
  —————————————————————
  വിദേശത്തും കേരളത്തിലും അനന്തജോലിസാധ്യതയാണ് ഹോട്ടൽമാനെജ്മെൻറ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്.മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സാണിത് .ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് &ബീവറേജ് മാനേജ്മന്റ് കാറ്ററിങ് ഓപ്പറേഷൻ അഡ്മിനിസ്റേഷൻ ടൂറിസം മാർക്കറ്റിങ് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും പഠനം നടത്താവുന്നതാണ് .

  ബാച്ചിലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക്
  —————————————————————-
  ബാച്ചിലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ കുടുംബ സേവനം ,കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ,പൊതുസമൂഹത്തിൻറെ ഉന്നമനം ,പൊതുജനാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ സേവന മേഖലകളുടെ പഠനമാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക്

  ബി എ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർസ് &ട്രാവൽസ്
  —————————————————————
  ടൂറിസം രംഗത്ത് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം തൊഴിൽ സാധ്യതയുണ്ട് .ടൂറിസത്തിൻറെ സേവനങ്ങളും ,ഭൂമിശാത്രവും ,ഗതാഗതസംവിധാനവും ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ വിദേശഭാഷകളും ബി എ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർസ് &ട്രാവൽസിൻറെ പഠന വിഷയമാണ് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഈ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യസസ്ഥാപനമുണ്ട്.

  ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ
  ——————————————————————
  ടൂറിസം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രംഗത്തുള്ള ഒരു ബിരുദ്ധ കോഴ്സാണിത് കോഴ്സിൽ ടൂറിസം മാനേജ്മെൻറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻഎന്നിവയാണ് പാഠ്യവിഷയമായി വരുന്നത്. വളരെയധികം തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സാണിത്.

  ബി വി എ (ബാച്ചിലർ ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്സ്)
  ——————————————————————
  ബി വി എ ബാച്ചിലർ ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് അനിമേഷൻ വീഡിയോ ,സിറാക്സിസ് ,ഫർണിച്ചർ ,ഗ്ലാസ് ,സ്വർണം ,വെള്ളി,ഫോട്ടോപ്രിൻറ് ,മീഡിയ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണിത്.ആർട്സ് വർക്കിൽ അഭിരുചിയുള്ളവർക്ക് ഈ കോഴ്സ് വളരെ പ്രേയോജനകരമാണ് .മൂന്ന് വര്ഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് സ്വയം തൊഴിൽ മേഖലയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന ജോലിയും വാഗ്ദാനം ചെയുന്നു

  ബി എസ് സി സൈക്കോളജി
  ——————————————————————-
  മനുഷ്യ മനസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയാണ് സൈക്കോളജി.പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായി ജോലിചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി കൗൺസിലിംഗ് സെൻറർ തുടങ്ങാം .

  എൽ എൽ ബി (ബാച്ചിലർ ഓഫ് ലെജിസ്ലെറ്റെവ് ലോ)
  ——————————————————————-
  പ്ലസ്ടു വിന് ശേഷം പഞ്ചവത്സര നിയമ പഠനത്തിന് ചേരാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വര്ഷം ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷം എൽ എൽ ബി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ വിജയിക്കണം എങ്കിൽ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും അർപ്പണ മനോഭാവവും വാക്ക്ചാതുര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.പഠിച്ചിറങ്ങിയ ശേഷം ഏതെങ്കിലും സീനിയർ വക്കിലിൻറെ കീഴിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായി കരിയർ തുടങ്ങാം…

  ഹ്യൂമൻ റിസോസ് മാനേജ്മെൻറെ
  ——————————————————————–
  ഹ്യൂമൻ റിസോസ് മാനേജ്മെൻറെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും തൊഴിലാളികളെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും തൃപ്പ്ത്തികരമായ ഒരു തൊഴിൽമേഖല സൃഷ്ട്ടിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ട്രൈനിംഗ് നൽകുന്ന ഒരു പഠനശാഖയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോസ് മാനേജ്മെൻറെ

  ബി എ ജേർണലിസം
  ——————————————————————–
  മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രീ കോഴ്സ് ആണിത്. മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കായി വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി പ്രസിദ്ധീകരണയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പത്രപ്രവർത്തനം. ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പത്രപ്രവർത്തകർ എന്നു പറയുന്നു.ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച ഒരു കരിയർ ആണ് മുന്നിലുള്ളത്.

  ബി എസ് സി മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ
  ———————————————————————–
  കമ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രിൻറ്, റേഡിയോ, ടീവി ,പരസ്യം എല്ലാ മീഡിയയും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കുന്നതിനുള്ള കോഴ്സാണിത് ഇതിനു വളരെ ഏറെ തൊഴിൽ സാധ്യതയും ഉണ്ട്.

  ബി എസ് സി ഫഷൻ ഡിസൈനിങ്
  ————————————————————————
  ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരം ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണിത് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രധാനമായും ഡിഗ്രീ കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത്.ഇപ്പോൾ വസ്ത്രനിർമ്മാണരംഗത് ഉയർന്ന തൊഴിലവസരമാണ് ഉള്ളത്.

  ബി എസ് സി ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങ്
  —————————————————————————-
  ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങ് തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഡിഗ്രീ കോഴ്സണ് .എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ നല്ല താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കും അഭിരുചി ഉള്ളവർക്കും മാത്രമേ ഈ മേഖലയിൽ ശോഭിക്കാനാകു

  ഹ്യുമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഉപരിപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും കോളേജുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും ബന്ധപെടുക : 8086631234, 8086519999

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream